Download mijn gratis e-book! Eerste Hulp Bij je Stiefgezin

Download >

Privacybeleid

Privacyverklaring door Praktijk Marieke Jansen

Goudvinkenstraat 8,7101 GK Winterswijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80752152, hierna te noemen: Praktijk Marieke Jansen

Marieke Jansen respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege  volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: ​https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl​.

Artikel 1 persoonsgegevens

  • Gegevens verkregen uit het inschrijven voor de nieuwsbrief worden vernietigd zodra de persoon zich uitschrijft. Uitschrijven kan eenvoudig via de link onderaan de nieuwsbrief
  • Uw gegevens worden verzameld door Praktijk  Marieke Jansen. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 2 Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van Praktijk Marieke Jansen. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@praktijkmariekejansen.nl. Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. Praktijk Marieke Jansen is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Reviews