De uitdagingen van een bonusmoeder

Ja! Je werd verliefd! 😍 En! Je kreeg er gratis een paar bonuskinderen bij 😊 

Vol goede moed en met de roze bril ging je dit avontuur aan. Kennismaken, leuke dingen doen, je best doen voor je bonuskinderen etc. Op een bepaalt moment viel je wat op: Hé ze eten hier nooit aan tafel, maar altijd voor de tv 🤔 

Je zegt hé lief! Waarom eten jullie voor de tv, dat is toch niet gezellig en ook niet echt verantwoord. Jouw lief 😡. Oeps, dat gesprek ging niet als gepland.  

Ok! Wat zijn nou, zoal die uitdagingen: 

  1. Rollenconflict: Bonusmoeders kunnen moeite hebben met het vinden van hun rol in het leven van hun (bonus)kinderen. Ze willen graag een bijdrage hebben aan hun leven, maar voelen zich soms buitengesloten of niet geaccepteerd door de stiefkinderen, partner of biologische moeder. Soms zelfs ook door schoonouders 

   2. Relatie met de biologische moeder: Bonusmoeders kunnen te maken krijgen met jaloezie of onzekerheid over de relatie van hun partner             met de biologische moeder van hun stiefkinderen. Dit kan spanningen veroorzaken in de relatie en het gezin.  

 

   3. Ondermijning van gezag: Bonusmoeders kunnen het gevoel hebben dat hun gezag wordt ondermijnd door de bonuskinderen, vooral als             de biologische moeder nog steeds betrokken is bij de opvoeding. Dit kan leiden tot conflicten en frustratie met de partner, bonuskinderen         en de biologische moeder.  

 

   4. Verwachtingen van anderen: Bonusmoeders kunnen te maken krijgen met vooroordelen en negatieve stereotypen, zoals de “boze                       stiefmoeder”, je weet wel die uit de sprookjes. Terwijl stief gewoon betekend dat de bloedband ontbreekt. Dit kan leiden tot druk en stress         van anderen in de omgeving. Bijv. familie en vrienden. Vaak begrijpen buitenstaanders niet wat jij meemaakt, hierdoor kan je je eenzaam             voelen . 

 

   5. Gebrek aan steun: Bonusmoeders kunnen zich soms geïsoleerd of alleen voelen in hun rol. Ze hebben misschien niet dezelfde                               ondersteuning als biologische moeders van vrienden en familieleden, en kunnen zich onbegrepen voelen door anderen. De steun van de             partner is dan ook essentieel 

 

Wie weet in een volgend blog of podcast nog meer uitdagingen van bonusmoeders 😀

 

Welke uitdagingen ervaar jij? Ik hoor het graag! info@praktijkmariekejansen.nl 

 

Lieve groet, 

Marieke❤️ 

  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reviews